Право на відпустку, в т.ч. академічну

Законом від 20.05. у частині другій статті 45 Закону України «Про вищу освіту після слів «за станом здоров’я» доповнити словами «проходженням військової служби в особливий період, призовом на військову службу за призовом осіб офіцерського складу та на строкову військову службу»; доповнити абзацом другим такого змісту: «Після закінчення академічної відпустки особи, які перервали навчання, поновлюються на навчанні без стягнення плати за перерваний та оплачений строк навчання».